Nowe logo      Oni Nas wspierają !!!biskupiec

Logo

partnerstwo miast logo

N A D Z W Y C Z A J N E , WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

01 12 2016, w związku z rezygnacją p. Ewy Olczak z funkcji Prezesa, odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo Miast.

 

Uchwalono:


- Zwołanie na dzień 25 01 2017 Nadzwyczajnego, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ( statut Stowrzyszenia:
§ 15
1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz trwa 4 lata. Walne Zebranie wybiera Prezesa Stowarzyszenia w wyborach równych, bezpośrednich i jawnych, a na jego wniosek zatwierdza skład Zarządu podczas Walnego Zebrania Członków.)

- Wysłanie imiennych zaproszeń na Nadzwyczajne Walne Zebranie..." między 27 a 30 XII 2016 
(Statut Stowarzyszenia:
§ 18

2. O terminie Walnego Zebrania Członków oraz porządku obrad Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na siedem dni przed terminem zebrania.)

- Wysłanie w styczniu przypomnień o nie zapłaconych składkach członkowskich.

- Powierzenie "pełniącego obowiązki Prezesa" p. Dariuszowi Marchlewskiemu

2011.
By: Fresh Joomla templates